Oturum Aç

 Hakkımızda

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde tüm nörolojik hastalıklarda bilimsel tıbbın gerektirdiği şekilde hizmet vermektedir. Hastalarımızın tanı ve tedavisinin yapıldığı servisimizde toplam 20 yatak bulunmakta. Ayaktan hastalara haftanın 5 günü 2 tanesi "Genel"  3 tanesi de "spesifik" poliklinik olmak üzere toplam 5 polikliniğimizde hizmet verilmektedir. Ayrıca Dragos hastanemizde, Fatih ve Eyüp polikliniklerimizde de uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

 Sekiz spesifik polikliniğimiz bulunmaktadır:

 1. Alzheimer hasta yakını polikliniği
 2. Başağrısı Polikliniği
 3. Botulinum toksinPolikliniği
 4. Davranış Nörolojisi Polikliniği (Alzheimer demansı, Frontotemporal demans,Vasküler demans…)
 5. Epilepsi Polikliniği
 6. Hareket Bozuklukları Polikliniği (Parkinson hastalığı, Esansiyel tremor…)
 7. İnme Polikliniği
 8. Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği
 9. Multipl Skleroz Polikliniği
 10. Parkinson - Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili) Takip Polikliniği


 NÖROLOJİ MUAYENESİ SONRASI YAPILAN TETKİKLER

 1. ​Nörosonoloji (Ekstrakranial karotis-vertebral dopler ultrasonografi)
 2. Lomber ponksiyon (LP)
 3. Elektroensefalografi (EEG),
 4. Elektromiyografi (EMG), 
 5. Nöropsikolojik değerlendirme
 6. Apomorfin testi
 7. BOS biyomarkerları