Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde tüm nörolojik hastalıklarda bilimsel tıbbın gerektirdiği şekilde hizmet vermektedir. Hekim kadromuz 3 Doçent doktor ve 7 Uzman doktor ile birlikte 2 Asistan Doktor olmak üzere toplam 12 hekimden oluşmaktadır. Hastalarımızın tanı ve tedavisinin yapıldığı servisimizde toplam 20 yatak bulunmakta ve kliniğimizde de 5 hemşire ve 2 personelimiz bulunmaktadır. Ayaktan hastalara haftanın 5 günü 2 tanesi "Genel"  3 tanesi de "spesifik" poliklinik olmak üzere toplam 5 polikliniğimizde hizmet verilmektedir. Ayrıca Dragos hastanemizde, Fatih ve Eyüp polikliniklerimizde de uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

 Sekiz spesifik polikliniğimiz bulunmaktadır:

1.        Alzheimer hasta yakını polikliniği

2.        Başağrısı Polikliniği

3.        Botulinum toksinPolikliniği

4.        Davranış Nörolojisi Polikliniği (Alzheimer demansı, Frontotemporal demans,

Vasküler demans…)

5.        Epilepsi Polikliniği

6.        Hareket Bozuklukları Polikliniği (Parkinson hastalığı, Esansiyel tremor…)

7.        İnme Polikliniği

8.        Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği

9.        Multipl Skleroz Polikliniği

10.    Parkinson - Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili) Takip Polikliniği

NÖROLOJİ MUAYENESİ SONRASI YAPILAN TETKİKLER​

1.      Nörosonoloji (Ekstrakranial karotis-vertebral dopler ultrasonografi)

2.      Lomber ponksiyon (LP)

3.      Elektroensefalografi (EEG),

4.      Elektromiyografi (EMG), 

5.      Nöropsikolojik değerlendirme

6.      Apomorfin testi

7.      BOS biyomarkerları